vrijdag, 8. oktober 2010 - 9:00 Update: 08-07-2014 0:31

Sterke toename aangiften seksueel misbruik via internet

De stichting Mijn Kind Online start een landelijke bewustwordingscampagne voor ouders en scholen over de risico's van cyberseks. De politie ondersteunt dit initiatief.

De campagne start naar aanleiding van nieuwe cijfers van de politie. In 2009 kwamen bij de politie in totaal 254 aangiften binnen van jongeren die via internet seksueel zijn misbruikt. Dat is een duidelijke toename ten opzichte van 2008, toen 190 aangiften bij de diverse politieregio’s werden geregistreerd. Volgens de politie gaat het slechts om het topje van de ijsberg.

In de meeste gevallen worden kinderen ertoe aangezet zich te ontkleden voor de webcam om daarna seksuele handelingen met zichzelf te plegen. Kinderen staan er in veel gevallen niet bij stil dat de beelden door de vrager worden opgenomen. Deze worden als chantagemiddel ingezet of als kinderporno verspreid op het internet. In enkele gevallen zijn de opnamen gebruikt om te komen tot een ontmoeting, waarna seksuele handelingen (ontucht) volgden. Seksueel kindermisbruik op internet is strafbaar. In 2010 zijn de voorbereidingshandelingen tot misbruik ook strafbaar geworden, zoals chatten met het doel te komen tot seksuele handelingen.

Een centrale rol in de campagne speelt de voorlichtingsbrochure ‘Verliefd op Internet’ , die seksueel misbruik op internet bespreekbaar maakt. De politie maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal aangiften van seksueel misbruik op internet. Temeer omdat er sterke signalen zijn dat het aantal aangiften slechts het topje van de ijsberg is. Als het flirten op internet uit de hand loopt en uitmondt in misbruik, is de drempel om contact te zoeken met de politie groot. Een van de hoofdredenen is schaamte. Kinderen durven niet over de aanleiding te praten, uit angst om niet serieus te worden genomen of uit vrees dat de politie het niet zal begrijpen.
Categorie:
Tag(s):