maandag, 13. september 2010 - 21:31

Universiteit Twente start docentontwikkelteams

Enschede

De Universiteit Twente roept zogenaamde docentontwikkelteams in het leven. Deze teams moeten een kwaliteitsslag in het voorgezet onderwijs slaan, docenten begeleiden bij onderwijsvernieuwing en de banden tussen voorgezet onderwijs en de universiteit verbeteren.

Ze bestaan uit docenten uit het voortgezet onderwijs, vakdidactici en wetenschappers.

Op 13 september start de Universiteit Twente met 8 docentontwikkelteams (DOT's). Deze teams bestaan uit vier tot tien docenten uit het voortgezet onderwijs en vakdidactici en wetenschappers van de Universiteit Twente.

Gedurende een jaar komen de teams maandelijks bijeen voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw lesmateriaal. De docenten profiteren zo van elkaars inzet en expertise. Verder praten wetenschappers en vakdidactici van de Universiteit Twente de docenten bij over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

Het is de bedoeling dat de docenten de opgedane kennis vervolgens binnen hun eigen school verder verspreiden. De DOT's moeten bijdragen aan de verdere professionalisering van het voortgezet onderwijs. Per september starten er docentontwikkelteams voor de vakken Wiskunde D, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica, 'Bètavakken in samenhang', Wiskunde, en Natuur Leven en Technologie. Economie is in voorbereiding.
Provincie:
Tag(s):