donderdag, 3. februari 2011 - 10:47

800 miljoen voor bereikbaarheid Leeuwarden

Leeuwarden

De komende tien jaar worden 39 projecten uitgevoerd om de bereikbaarheid van Leeuwarden en de regio te vergroten. Gemeente Leeuwarden, Rijkswaterstaat en Provincie Fryslân investeren daarin € 800 miljoen, zodat de stad en de regio sociaal- economisch kunnen blijven groeien. Reizigers willen ook in Leeuwarden vlot en veilig van A naar B. Per auto, op de fiets, te voet, per openbaar vervoer en over het water. Dit programma voor de komende tien jaar heet ‘Leeuwarden Vrij-Baan’.

Door de gezamenlijke aanpak worden kansen beter benut en planningen goed op elkaar afgestemd. Hinder en overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk beperkt. Hiervoor wordt de MinderHinder werkwijze van Rijkswaterstaat gebruikt. Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk afgesproken hoe de stad bereikbaar blijft. Door werkzaamheden met hinder op elkaar af te stemmen en bij de uitvoering voor slimme bouwmethodes te kiezen. Dit is omschreven in het MinderHinder Manifest dat wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden, gedeputeerde Piet Adema van Provincie Fryslân en hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat Peter Struik op woensdag 2 februari ondertekenen. Het Manifest treft u in de bijlage.

Omvangrijke infrastructurele werken zoals de De Haak om Leeuwarden, de Westelijke Invalsweg, Noorwesttangent en Overijsselselaan worden aangelegd. De Drachtsterweg en het plein worden ingrijpend veranderd met fietstunnels en aquaduct. Delen van de Stadsring en andere wegen worden flink verbeterd, zodat het verkeer beter doorstroomt. Maar ook parkeergarages, rotondes, fietstunnels, vaarwegen en P&R terreinen horen bij het programma Vrij-Baan. Allemaal bedoeld om de bereikbaarheid van de stad en de regio Leeuwarden te vergroten.
Provincie:
Tag(s):