vrijdag, 22. april 2011 - 16:17

Aanwijzing monumenten landelijk gebied Deventer

Deventer

Opnieuw krijgt een flink aantal boerderijen en woonhuizen in het buitengebied van Deventer de status van monument. 'Burgemeester en wethouders hebben het gehele landelijk gebied en de dorpen laten onderzoeken', meldt de gemeente Deventer.

Daarbij zijn nog eens 56 mogelijke monumenten ontdekt. De eigenaren zijn op de hoogte gesteld van het voornemen hun pand te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

De gemeente is bezig de kennis van het ruimtelijk erfgoed op orde te brengen. Er is voor gekozen te beginnen in het landelijk gebied en de dorpen. In een eerste ronde is een inventarisatie gemaakt van mogelijke monumenten in het landelijk gebied van de voormalige gemeente Bathmen. De eigenaren van deze 29 monumenten zijn op de hoogte gesteld van het besluit.

Boek
Verder zijn alle waardevolle historische landschapselementen in kaart gebracht. Over die landschapselementen heeft architectuurcentrum Rondeel een boek uitgegeven: In Deventer, landschap en cultuurhistorie.

Onderzoek nieuwe monumenten
Met het onderzoek naar de nieuwe monumenten, dat samen opliep met een inventarisatie van karakteristieke panden (ongeveer 275), zoals die worden opgenomen in het bestemmingsplan voor het buitengebied, is de kennis van het landelijk gebied bijna op orde.

Beschrijving ontstaansgeschiedenis
Wat rest is nog een goede beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de vele landgoederen, die de gemeente kent. Het beschrijven van die geschiedenis is in volle gang.

'De komende tijd gebruikt de gemeente om met de eigenaren van de nieuw aan te wijzen monumenten in gesprek te gaan over de aanwijzing en de gevolgen daarvan. De eigenaren hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen', aldus de gemeente.
Provincie:
Tag(s):