vrijdag, 18. november 2011 - 8:45

Actieplan naar een veiliger sportklimaat

Den Haag

Er komt een registratiesysteem voor excessen in de sport, zodat risicovolle verenigingen gestraft of begeleid kunnen worden. Ook wordt de haalbaarheid onderzocht van een sportbreed registratiesysteem voor langdurige of permanente uitsluitingen van personen die ernstig ongewenst gedrag vertonen.

Dit blijkt uit de uitwerking van het Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ dat minister Edith Schippers (Sport), mede namens minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vandaag naar de Tweede Kamer heeft verzonden.

De sportwereld zet zich verder in op het ontwikkelen van een sportbreed registratiesysteem. Op zo’n ‘zwarte lijst’ worden personen vermeld die vanwege ernstige misdragingen langdurig of permanent van sportdeelname zijn uitgesloten. Bij de verdere uitwerking van dit voornemen wordt rekening gehouden met onder andere de privacyregels van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het doel van het Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is het creëren van een veiliger sportklimaat, zodat iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Om dit te bereiken wordt enerzijds ingezet op het voorkomen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag. Anderzijds worden ongewenst gedrag en excessen stevig aangepakt. Zero tolerance is hierbij het uitgangspunt.
Provincie:
Tag(s):