donderdag, 26. mei 2011 - 23:31

Bestaande regels voor zweefvliegterrein Maldens blijven gelden

Voor zweefvliegterrein Maldens Vlak blijft een maximum aantal vliegbewegingen gelden en ook het aantal starts met werkende motor blijft beperkt tot enkele tientallen per jaar.

Dat stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland in de nieuwe Luchtvaartregeling Maldens Vlak voor aan Provinciale Staten. Daarmee komt de provincie tegemoet aan het commentaar van gemeenten, omwonenden en natuurorganisaties op de eerdere ontwerpversie van deze regeling.

Sinds 1 november 2009 is de provincie het bevoegd gezag over de niet-nationale burgerluchtvaarttereinen. De provincie stelt nu per terrein een luchthavenbesluit vast, waar dit eerder door het Rijk (de Inspectie Verkeer en Waterstaat) werd gedaan. Uitgangspunt bij deze overgang is dat de bestaande regels in eerste instantie beleidsneutraal worden omgezet in de nieuwe provinciale besluiten. Dat betekent dat er voor de luchthavens inhoudelijk niets verandert.

In februari 2011 kwam nieuwe informatie beschikbaar van de Inspectie Verkeer & Waterstaat. Er bleken strengere regels te gelden voor het aantal vliegbewegingen en de inzet van motorvliegtuigen. In de Luchtvaartregeling zoals die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, zijn deze strengere regels overgenomen. Daarmee komt de provincie tegemoet aan de bezwaren van onder andere de gemeenten Nijmegen en Heumen en van omwonenden. Tevens voldoet het voorstel nu aan de afspraak met Provinciale Staten dat de bestaande regels beleidsneutraal worden omgezet in de provinciale besluiten. De nieuwe provinciale Luchtvaartregeling voor het Maldens Vlak kent inhoudelijk exact dezelfde voorwaarden als de eerdere beschikking van de Inspectie Verkeer & Waterstaat.

Ten opzichte van de ontwerpbesluit zijn de belangrijkste wijzigingen:
- dat het aantal vliegbewegingen wordt beperkt tot maximaal 3500 starts per gebruiksjaar, waarvan het aantal starts met een werkende motor wordt beperkt tot enkele tientallen per gebruiksjaar;
- dat slechts één Touring Motor Glider (specifiek type motorzweefvliegtuig) is toegestaan;
- dat sleepvliegtuigen uit de regeling zijn geschrapt.
Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 29 juni 2011 een besluit over dit voorstel.
Provincie:
Tag(s):