woensdag, 2. maart 2011 - 9:22 Update: 08-07-2014 1:00

Bestuurschaos NAC voorbij, nu financiële puinhoop opruimen

(Elf Voetbal) Na een nieuwe algemeen directeur - Ed Busselaar - beschikt NAC Breda nu ook weer over een bestuur. Dat bestaat uit Guus Bensch, Ton van Haperen, Frans Jacobs, Cor van Rooij en Marc Steevens.

Over de taakverdeling vande bestuursleden moeten nog afspraken worden gemaakt, maar de structuur is duidelijk. NAC gaat werken met een raad van toezicht (rvt). Die bestaat uit vertegenwoordigers van de supporters, financiers, sponsors en de gemeente en is belast met de benoeming van bestuursleden. Onder Ronald Clayden, voorzitter van de rvt, is dat nu gebeurd.

Alleen moet de rvt nog een geschikte voorzitter voor het bestuur vinden , die toe moet zien op het functioneren van de directie. Het nieuwe bestuur staat voor de zware taak de financiële puinhoop bij NAC op te ruimen.
Categorie:
Tag(s):