maandag, 3. januari 2011 - 14:04 Update: 13-09-2018 21:07

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie opgericht

Utrecht

De Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) is per 1 januari officieel opgericht. ´ Deze organisatie is een zogenoemd 24-uurs bedrijf en valt onder de Bedrijfsgroep Vastgoed & Beveiliging binnen het Commando DienstenCentra´s, meldt Defensie maandag.

De DBBO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bewakings- en beveiligingstaken binnen Defensie. Als tweede hoofdtaak adviseert de DBBO over de organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen voor de gehele Defensieorganisatie.

Besluitvormingsmemorandum
Aanleiding voor de oprichting van de DBBO is het Besluitvormingsmemorandum (BVM) 2008 maatregel 1-10, waarin een aanzet is gegeven van alle bewakings- en beveiligingstaken binnen Defensie, 1 organisatie te maken. Met de oprichting van de DBBO moet een oplopende besparing van minimaal 43 miljoen euro tot 2018 worden gerealiseerd.

Regiostaven
De DBBO bestaat in totaal uit 20 beveiligingsgebieden, 19 verdeeld over Nederland en 1 in het Caribisch gebied. De gebieden in Nederland zijn onderverdeeld in de regio’s Zuid, Noord en West. Iedere regio heeft een eigen commandant. De centrale staf is in Utrecht gevestigd, waar ook de directeur werkzaam is. Binnen de staf en regiostaven zijn in totaal meer dan 1800 werknemers werkzaam, daarvan is 80% burger en 20% militair.

Vóór de komst van de DBBO waren de Defensieonderdelen zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en bewaking van hun objecten. Door de bewakings- en beveiligingstaken onder te brengen binnen 1 centrale organisatie wordt er defensiebreed een uniforme werkwijze gehanteerd.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: