dinsdag, 12. april 2011 - 17:06 Update: 08-07-2014 0:31

Geen strafvervolging voor plaatsen PVV tweet

Assen

Het Openbaar Ministerie (OM) Assen stelt geen strafvervolging in tegen de voormalig districtschef van de politie Zuid-west Drenthe. Dit meldt het OM dinsdag.

De districtschef heeft met het plaatsen van de tweet geen strafbaar feit gepleegd. De geplaatste tweet is namelijk niet te kwalificeren als smaad en belediging richting de individuele aangevers.

De tweet
Op 31 augustus 2010 plaatste de voormalig districtschef een tweet met de volgende tekst: `politiek is nu goed wakker en buitelt over elkaar als het gaat om terechte zorg voor fascistische pvv'.

Hierop kwam in september 2010 een aangifte binnen van smaad en belediging. Later zijn nog 2 aangiften ontvangen door het OM. De aangevers voelen zich ernstig beledigd door de geplaatste tweet.

Belediging en smaad
Naar oordeel van het OM is er geen sprake van belediging of smaad ten opzichte van de aangevers. De tweet richt zich namelijk niet tot één of meer bepaalde personen, maar tot een politieke groepering, de PVV.

Van het `aanranden van iemands eer of goede naam', dat is de kern van de strafbepalingen belediging en smaad, is geen sprake geweest. Belediging is een zeer persoonlijk delict. De tweet is echter niet tot personen gericht. Van belediging kan dus niet worden gesproken.

Belediging kan alleen worden vervolgd op klacht van hem tegen wie het misdrijf is gepleegd. In dit opzicht is het van belang dat de tweet een bepaalde opvatting over de PVV, als politieke groepering bevat met de beschrijving van de PVV als fascistisch. De kwalificatie richt zich op de PVV en niet op de individuele PVV sympathisant.

Van smaad is bovendien geen sprake omdat bij deze speciale vorm van belediging vereist is dat iemand wordt beledigd door `te beweren' dat die persoon één of meer bepaalde gedragingen heeft verricht.

Het gaat bijvoorbeeld niet over een eigenschap die iemand wordt toegedicht. In de tweet wordt echter niet over gedragingen gesproken. Van smaad kan dan ook geen sprake zijn.

Het zogenaamde misdrijf is dus niet tegen de aangevers gepleegd. Op grond hiervan heeft het Openbaar Ministerie vastgesteld dat de uitlating van de voormalig districtschef niet strafbaar is.

'De betrokkenen zijn geïnformeerd over de beslissing van het Openbaar Ministerie', aldus het OM.
Categorie:
Tag(s):