woensdag, 16. november 2011 - 19:35

Inrichting van groene ruimte in Delfzijl Noord

Delfzijl

De gemeente Delfzijl heeft in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) de mogelijkheden verkend om van de wijken van Delfzijl meer buurtschappen in het groen te maken.

Vanwege herstructurering is in Delfzijl Noord het aantal woningen afgenomen. Als gevolg daarvan zijn nu gronden vrijgekomen die op verschillende manieren met groen en natuur kunnen worden ingericht. Het college heeft besloten dat de inrichting van deze gronden samen met inwoners en maatschappelijk middenveld (scholen, detailhandel, zorginstellingen e.d.) zal plaatsvinden. Daarvoor maken deze partijen samen een concreet plan ‘Groen voor rood’. Ook maken zij afspraken hoe dit plan zal worden uitgevoerd. Dit plan en de uitvoering ervan moeten bijdragen aan verbetering van sociale cohesie, een gezonde leefstijl, burgerparticipatie en ecologische waarden van het gebied. De initiatieven moeten toekomstbestendig zijn, flexibel en financieel haalbaar.

Op 28 november krijgt de wijkraad van Delfzijl Noord een terugkoppeling van de verkenning.
Provincie:
Tag(s):