woensdag, 2. maart 2011 - 12:02

Inschrijvingen Qbuzz en Connexxion ongeldig

Utrecht

Bestuur Regio Utrecht (BRU) verklaart de inschrijvingen van Qbuzz en Connexxion voor de Europese aanbesteding van het stads- en streekvervoer in de regio Utrecht ongeldig.

Beide inschrijvingen voldoen niet aan de bestekseisen, blijkt na een nieuwe beoordeling. Eerder besloot BRU de concessie aan Qbuzz te gunnen. De voorzieningenrechter schorste het gunningsbesluit. Daarmee werd BRU verplicht een nieuw besluit te nemen.

Qbuzz en Connexxion kunnen nu beiden bezwaar indienen bij BRU tegen de ongeldigverklaring en opnieuw een voorlopige voorziening aanvragen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ze hebben daar zes weken de tijd voor. BRU kan daarom nog niet vooruitlopen op het besluit dat hierop volgend wordt genomen.
Provincie:
Tag(s):