donderdag, 31. maart 2011 - 10:49

Natuurbegraafplaats op Landgoed Heidehof in Eext

Eext

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een natuurbegraafplaats op een deel van Landgoed Heidehof in Eext. De realisatie van de natuurbegraafplaats zal gecombineerd worden met een uitbreiding van een natuur- en bosgebied van circa tien hectare.

Een natuurbegraafplaats gaat uit van een natuurlijke invulling van het gebied en het milieubewust omgaan met het begraven en de omgeving waarin begraven wordt. Een natuurbegraafplaats is een nieuw en nog relatief onbekend fenomeen ten aanzien van begraven. Tot op heden zijn in het zuiden van Nederland slechts twee natuurbegraafplaatsen. Voor Noord-Nederland en in het bijzonder voor de gemeente Aa en Hunze betreft dit een nieuwe ontwikkeling in combinatie met de natuurlijke omgeving. De natuurbegraafplaats zal gerealiseerd worden op het aan de noordzijde van de Provinciale weg gelegen gedeelte van Landgoed Heidehof in Eext.

De heer D. van der Weij en mevrouw A. Braat, beheerders van Landgoed Heidehof motiveren dit initiatief als volgt: “In de natuur zijn kan zoveel troost brengen. Ieder kent wel het gevoel tot rust te komen als je na een dag vol zorgen even de natuur ingaat. Zo zal een achterblijvende partner, vader of moeder troost en rust kunnen ondervinden op een eigen plek in de natuur, waar een urn of grafkist is begraven van hun geliefde of kind. In het plan wordt ook aansluiting gezocht met oude grafmonumenten waar 3.000 jaar voor Christus, vlakbij op Heidehof, mensen in hun natuurlijke omgeving werden begraven.”

De natuurbegraafplaats zal voldoen aan de Wet op de Lijkbezorging en het Besluit op de Lijkbezorging. Daarnaast zal voor dit initiatief een nieuw bestemmingsplan worden ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):