donderdag, 13. oktober 2011 - 13:54

'Niet alleen chirurg Scheper Ziekenhuis maakte fouten'

Emmen

Bij het aanbieden van maagverkleiningsoperaties als nieuw zorgtraject in het Scheper Ziekenhuis Emmen hebben de betrokken partijen onvoldoende oog gehad voor de patiëntveiligheid, waardoor te grote risico’s zijn genomen. Dit blijkt uit het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De Raad begon het onderzoek na het overlijden van enkele patiënten die waren geopereerd door maagchirurg Nick Reijnen. Het aantal operatie nam in snel tempo toe door het 'aanzien' van Reijnen op het gebied van bariatrische chirurgie. De zorgcapaciteit van het Scheper Ziekenhuis was hierop niet voorbereid.

Ook de controle op Reijnen liet te wensen over. Dossier van patiënten waren onvolledig en slordig. Noch hij, noch de andere medisch specialisten noch de leiding van de zorginstelling of de zorgverzekeraar hadden aandacht voor een systematische monitoring van de kwaliteit en de resultaten van het bariatrisch programma. De Inspectie voor de Gezondheidszorg signaleerde bij herhaling tekortkomingen in de complicatieregistratie van het ziekenhuis, maar dwong verbeteringen niet af.

De Onderzoeksraad beveelt daarom het Scheper ziekenhuis aan concrete afspraken te maken met de medische staf over de invulling van patiëntveiligheid in het algemeen en voor zorgvernieuwing in het bijzonder. Ook moet vastliggen op welke wijze deze afspraken door alle in de instelling werkzame zorgverleners wordt nageleefd en aantoonbaar geborgd. Het ziekenhuis moet daarbij op voorhand risicoanalyses uitvoeren en de registratie van resultaten en monitoring betrekken.
Provincie:
Tag(s):