woensdag, 26. januari 2011 - 17:07

Officiële ingebruikname Brug over de Achtergracht Zwolle

Zwolle

Op vrijdag 28 januari om 14.15 uur nemen gedeputeerde Theo Rietkerk en wethouder Gerrit Piek de Brug over de Achtergracht in Zwolle officieel in gebruik. Dit heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Deze brug draagt bij aan de bereikbaarheid van het gebied de Tanerij, een hoogwaardig stuk binnenstad waar cultuur, toerisme, wonen en winkels vertegenwoordigd zijn.

De afgelopen jaren heeft dit gebied een functionele en ruimtelijke transformatie doorgemaakt. Niet alleen met de ontwikkeling van het nieuwe theater De Spiegel en de herontwikkeling van het Spinhuis naar een hoogwaardige horecafunctie maar ook omdat hier een mix aan economische- en woonfuncties wordt gerealiseerd, krijgt dit gebied een nieuw gezicht.

Het uiteindelijke doel is dat op dit deel van het Noordereiland dermate kwalitatief hoogwaardige functies en bebouwing komen, dat het gaat functioneren en beleefd wordt als een onderdeel van de historische Zwolse binnenstad.

Daarnaast krijgt de ontwikkeling van het gehele Noordereiland een vervolg door de sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek (locatie parkeergarage). De provincie heeft voor deze sanering al geld gereserveerd.

Een brede klankbordgroep, met hierin onder andere ondernemers van de Tanerij en de vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle, is betrokken geweest bij de realisatie van de brug. De Brug over de Achtergracht kon gerealiseerd worden dankzij een subsidie van € 505.000,- van de provincie Overijssel.

De provincie verleende de subsidie in het kader van het programma Investeren Met Gemeenten (IMG). Door haar gebogen vorm en materiaal is de Brug over de Achtergracht een in het oog springend object dat past bij dit bijzondere deel van de historische binnenstad.
Provincie:
Tag(s):