donderdag, 1. december 2011 - 11:45

Onderzoek naar aantreffen dode baby’s

Arnhem

Vandaag zijn in Herveld de stoffelijke resten van een baby begraven die in oktober 2010 werden aangetroffen in de uiterwaarden bij Randwijk.

Burgemeester Tuijnman van de gemeente Overbetuwe heeft tijdens de sobere plechtigheid gesproken.

Op 22 september 2010 werd in de uiterwaarden bij Randwijk een naar later blijkt voldragen baby aangetroffen in een vuilniszak. Deze dode baby werd Elisabeth genoemd en is op 29 september 2010 begraven. In het onderzoek dat destijds gestart is werden begin oktober 2010 de stoffelijke resten van nog een baby gevonden in de uiterwaarden. Deze baby, die Eva genoemd wordt, is vandaag begraven in Herveld. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend.

Onderzoek
Na het aantreffen van de baby's zijn zeer veel onderzoeken verricht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De onderzoeken wijzen uit dat de baby's beiden voldragen meisjes waren die doodgeboren zijn of snel na de geboorte zijn overleden. De doodsoorzaak, identiteit en herkomst van de baby's kon niet vastgesteld worden. Het onderzoek maakt ook niet duidelijk hoe lang de stoffelijke resten in de uiterwaarden hebben gelegen en of beide baby's er tegelijkertijd zijn neergelegd. Het NFI-onderzoek wijst uit dat de beide baby's aan elkaar verwant zijn in de moederlijke lijn. Dit betekent dat ze mogelijk zusjes of nichtjes zijn.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de spullen die zijn aangetroffen in de uiterwaarden, onder andere naar de herkomst van deze spullen. Hieruit blijkt dat er waarschijnlijk een link met Duitsland is. De Duitse politie heeft medewerking verleend. En zijn echter geen aanknopingspunten voor nader onderzoek in Duitsland gevonden.

Begin juni 2011 zijn de meeste NFI-onderzoeken afgerond. Geconcludeerd moet worden dat er nog veel vragen zijn en er zo weinig aanknopingspunten zijn om wel concrete informatie te verkrijgen dat verder onderzoek niet haalbaar is. Op bijna geen enkel punt is duidelijkheid over de tijdslijn en heel veel scenario's zijn niet uit te sluiten. Dit resultaat is zeer onbevredigend.

Waarom nu pas openbaar
Nadat de stoffelijke resten van het tweede kindje zijn aangetroffen is in het onderzoek de afweging gemaakt hoe het onderzoek te gaan doen en welke middelen eerst in te zetten. Omdat er in het begin nog zo veel onduidelijk was en er zo weinig concrete informatie en vragen waren om aan het publiek voor te leggen is ervoor gekozen om eerst alle technische en NFI-onderzoeken te doen en de resultaten daarvan af te wachten. Deze onderzoeken kosten zeer veel tijd. Nu is echter wel het moment gekomen om de media en het publiek te informeren en om de laatste eer te bewijzen aan de baby.

Het onderzoek is nog niet ten einde. Er lopen nog een aantal NFI-onderzoeken waarvan de resultaten eind 2011 verwacht worden. Wanneer er concrete nieuwe informatie bekend wordt, zal dit uiteraard in het onderzoek worden meegenomen.
Provincie:
Tag(s):