dinsdag, 19. april 2011 - 20:33

Subsidie voor elektrisch varen

De provincie Fryslân is de proeftuin voor Elektrisch varen. Vorig jaar is een uitgebreid programma gestart om het Elektrisch varen te stimuleren. Als onderdeel daarvan stelt de provincie nieuwe subsidies beschikbaar om oplaadpunten voor elektrisch varen te realiseren en om ca. 20 verhuurkruisers om te bouwen naar een elektrische of hybride aandrijving. De regelingen zijn op 19 april opengesteld.

Elektrisch varen is stil en schoon. Het bevorderen van elektrisch varen levert een bijdrage aan een duurzame omgeving en biedt nieuwe werkgelegenheid in de watersport en het toerisme. Het Friese merengebied en de vele vaarroutes bieden hiervoor natuurlijk fantastische mogelijkheden.’s Nachts laden en overdag varen. De eerste oplaadpunten zijn er al, zowel voor kleinere als grotere boten. Natuurlijk met groene stroom. De komende jaren komt er een netwerk van minimaal 200 oplaadpunten in Fryslân.

Er is subsidie beschikbaar voor elektrische oplaadpunten. Dit kan een oplaadpaal zijn of een kast met aansluitmogelijkheden (220V of 400V) voor meerdere boten. Gemeenten en jachthavens kunnen subsidie aanvragen. De oplaadpunten moeten aan het water staan. Verder moet een oplaadpunt geschikt zijn voor meerdere boten. De provincie Fryslân vergoedt maximaal 50% van de kosten van een oplaadpunt. Er geldt een maximaal subsidiebedrag van 5.000 euro per aanvraag.

Voor de ombouw van verhuurboten is nu ook subsidie beschikbaar. Verhuurders van motorjachten kunnen subsidie aanvragen. Het vervangen van een verbrandingsmotor door een elektrische of hybride aandrijving komt dan in aanmerking. De provincie Fryslân subsidieert ongeveer 20 tot 25% van de investering. Dat is afhankelijk van de gekozen aandrijving. Ook is er subsidie voor LED-verlichting, roetfilter en katalysator.

Samen met Friese bedrijven, de Stifting Elektrysk Farre Fryslân en de onderwijsinstellingen wil de provincie Fryslân koploper zijn voor elektrisch varen. In 2015 streven we naar 3000 elektrische boten op het water in Fryslân. Ook komen er speciale vaarroutes. Die zijn alleen toegankelijk voor elektrische boten. Het prachtige Friese landschap beleef je nog beter als je fluisterstil elektrisch vaart!

De subsidieregelingen zijn opengesteld per 19 april a.s. Meer informatie over de bovenstaande subsidieregelingen kunt u vinden op de website van de provincie Fryslân.www.fryslan.nl/schoonvaren.
Provincie:
Tag(s):