zaterdag, 3. december 2011 - 20:42

Vernieuwde FNV verder zonder Jongerius en van der Kolk

Dalfsen

De FNV heeft zaterdag in Dalfsen een belangrijke stap gezet naar een nieuwe vakbeweging die zichtbaar en herkenbaar is op de werkvloer en in sectoren. Dit heeft ABVAKABO FNV zaterdag bekendgemaakt.

Abvakabo FNV wil met deze stap onze slagkracht vergroten en investeren in nieuwe groepen werknemers. Komend voorjaar vindt een oprichtingscongres plaats voor de nieuwe vakbeweging.

Op dat congres wordt een nieuw bestuur gekozen, met een nieuwe voorzitter. Dit bestuur moet rechtstreeks verantwoording gaan afleggen, op het gebied van sectoroverstijgend vakbondswerk, aan een ledenvertegenwoordiging.

Exit Jongerius en van der Kolk
Met het starten van een geheel nieuwe vakbeweging is ook een eind gekomen aan het voorzitterschap van de huidige FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Dit geldt ook voor Henk van der Kolk, thans nog voorzitter van de grootste bond, FNV Bondgenoten.

De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, wordt het uitgangspunt.

De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de veranderingen van de samenleving en de beroepsoverstijgende belangen te behartigen van werkende mensen. Een in te stellen commissie van kwartiermakers gaat hiermee aan de slag.

De voorzitters van de Federatie hebben unaniem het advies van de verkenners Han Noten en Herman Wijffels overgenomen en zijn overtuigd van het blijvend belang van een sterke en moderne vakbeweging. De werktitel hiervoor wordt 'De Nieuwe Vakbeweging'. Jetta Klijnsma is gevraagd om als kwartiermaker aan de slag te gaan. Zij weegt dit nog af.

De voorzitters zullen hun leden oproepen om actief mee te werken en er komt een oprichtingscongres in het voorjaar van 2012. De huidige vereniging blijven in de overgangsperiode doorwerken om de belangen van werknemers te behartigen en om mee te werken aan de oprichting van de nieuwe vereniging.

Alle bonden zullen op termijn hun leden raadplegen over de nadere invulling. Na een transitiefase zal de FNV opgaan in de nieuwe structuur.
Provincie:
Tag(s):