dinsdag, 12. juli 2011 - 10:02

Vispassage bij Schouwsmolen Ittervoort succesvol

Ittervoort

De vispassage die bij de Schouwsmolen in Ittervoort is aangelegd blijkt een succes te zijn. Dit zegt waterschap Peel en Maasvallei dinsdag. Zo zijn in de vispassage karpers van 55 centimers gezien.

Tot het eind 2011 wordt met speciale apparatuur onderzocht hoe de geul als migratiezone voor beekvissen werkt. Op verschillende plaatsen zijn speciaal ontwikkelde toestellen geplaatst, waarmee het soort en het aantal passerende vissen wordt geteld. Onderzoekers van het waterschap, Bureau Aangepaste Technologie en Royal Haskoning waren verrast bij het waarnemen van bijzondere beekvissen tot dertig centimeter lengte. Kopvoorn en Bermpje weten de omleiding uitstekend te vinden. Jonge vis en kleinere vissoorten als Stekelbaars en Riviergondel verblijven permanent in de vispassage. Bij iets hogere waterstanden zwemmen zelfs karpers van 55 centimeter door de vispassage. Binnen twee maanden is meer dan 10% van de gemerkte vissen door de passage gezwommen. In en langs de oevers van het smalle ondiepe geultje hebben zich ook al interessante plantensoorten gevestigd, zoals Scherpe zegge, Witte waterkers, Watergentiaan en Adderwortel.

De vispassage is aangelegd, omdat de molenstuw een obstakel vormt voor vissen. De passage zorgt ervoor dat vissen om de stuw heen kunnen zwemmen. Ondanks de langdurige droogte in 2011 en de lage waterstanden in de Itterbeek blijkt nu al uit metingen dat de vispassage uitstekend werkt. Bij lage waterstanden stroomt door de vispassage een beetje water om de geul open te houden.
Provincie:
Tag(s):