vrijdag, 26. augustus 2011 - 13:12

VU berekent gevolgen orkaan Irene voor New York

Amsterdam

In een recente studie heeft de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht welke gevolgen een orkaan in New York City kan hebben. Als de orkaan overstromingen veroorzaakt kan de schade in New York oplopen tot vele miljarden dollars.

Irene is de eerste orkaan van de derde categorie van het Atlantische seizoen, met windsnelheden van 180 kilometer per uur. De windsnelheden en neerslag die met deze orkaan gepaard gaan kunnen overstromingen in steden veroorzaken.

Overstromingsschade aan gebouwen kan oplopen tot 22 miljard dollar. Jeroen Aerts, hoogleraar klimaat- en waterrisico's aan de VU: "In het gebied in New York City dat door een orkaan als Irene kan overstromen staan zo'n 200.000 gebouwen. In dit gebied wonen naar schatting 1,3 miljoen mensen, maar zij zullen niet allemaal even zwaar worden getroffen. De verwachte overstromingsschade aan gebouwen kan een paar tot 22 miljard dollar bedragen. De schade aan de locale economie kan nog hoger uitvallen als door de orkaan bedrijven stil komen te liggen."

Schade deels vergoed door nationale overstromingsverzekering Wouter Botzen, universitair docent milieueconomie aan de VU: "Als New York City wordt getroffen door een overstroming zal een deel van de schade aan huishoudens worden vergoed door het nationale verzekeringsprogramma voor overstromingschade van de VS. Ongeveer de helft van de huishoudens in gebieden met een hoog overstromingsrisico in de VS heeft zo'n verzekering afgesloten. De rest is afhankelijk van vergoedingen die mogelijk worden gegeven door de federale overheid in Washington. In Nederland is overstromingsschade niet verzekerd. Ondanks dat de vergoeding in de VS beter is geregeld dan in Nederland zullen sommige huishoudens een deel van de schade door een overstroming zelf moeten betalen."
Provincie:
Tag(s):