dinsdag, 16. oktober 2012 - 9:47

1 op 3 OR-leden heeft meer tijd nodig om zijn werk goed te doen.

Amsterdam

Gemiddeld besteedt een lid van de ondernemingsraad 8,3 uur per week aan het OR-werk. Veel ondernemingsraadsleden worden door hun directie daarvoor vrijgesteld van hun gewone werk. Gemiddeld is dat 6,7 uur per week.

Per saldo besteedt een medezeggenschapper dus circa 20% meer tijd aan de OR dan dat men ervoor is vrijgesteld. 31% van de OR-leden vindt dat hij of zij (vanwege het gewone werk) onvoldoende tijd kan vrijmaken om het OR-werk naar behoren te doen, 33% vindt dat ze te weinig worden vrijgesteld door hun directie. Voorzitters besteden de meeste tijd aan het OR-werk, 10,7 uur per week, secretarissen 7,5 uur en gewone OR-leden 6,3 uur.

Dat blijkt uit OR Insight 2012, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland, gemeten onder bijna 600 ondernemingsraden en hun ondersteuners, de ambtelijk secretarissen. OR Insight is opgezet door vakuitgeverij Performa, in samenwerking met FNV Formaat, de grootste opleider op het gebied van medezeggenschap en met medewerking de VASMO, de vereniging van ambtelijk secretarissen in de medezeggenschap.

61% van de OR's krijgt ondersteuning van een 'ambtelijk secretaris' bij het OR-werk. Een ambtelijk secretaris is niet zelf lid van de OR, maar iemand van binnen of buiten de organisatie die het OR-werk secretarieel, procedureel en organisatorisch ondersteunt en de OR daarin adviseert. Hoe groter de organisatie, des te meer men een beroep doet op ambtelijke ondersteuning. OR's in organisaties tot 100 werknemers maken gemiddeld 2 dagdelen per week gebruik van een ambtelijk secretaris, bij meer dan 400 werknemers loopt dat op tot 6 dagdelen.
Categorie:
Tag(s):