donderdag, 20. september 2012 - 9:45

Aantal verleende bouwvergunningen verder gedaald

Den Haag

In het eerste halfjaar van 2012 is voor bijna 17 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verstrekt. Dat is 37 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Vooral de verleende bouwvergunningen voor koopwoningen zijn met 45 procent sterk gedaald. Voor huurwoningen zijn ruim 17 procent minder vergunningen afgegeven. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Sinds het topjaar 2006 neemt het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend af. Dit komt vooral door de marktsector. In de eerste helft van 2012 werd aan deze sector voor iets minder dan 11 duizend nieuwe woningen een vergunning verleend. In de eerste helft van 2006 waren dit er nog ruim 38 duizend. Het aantal verstrekte vergunningen aan overheden en corporaties daalde gedurende deze periode minder scherp.

In lijn met het landelijke beeld, nam in alle provincies het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend af ten opzichte van dezelfde periode in 2011. De mate van terugval verschilt. Zo was in de provincie Limburg de daling van het aantal verleende bouwvergunningen met 11 procent het kleinst. Daarentegen was in de provincie Utrecht de afname met 56 procent het grootst.
Provincie:
Tag(s):