woensdag, 14. maart 2012 - 17:45 Update: 08-07-2014 0:54

AjaxCampus voor kwetsbare Amsterdamse jongeren

Amsterdam

AFC Ajax en de gemeente Amsterdam willen met de AjaxCampus graag samenwerken aan het verbeteren van het toekomstperspectief van kwetsbare Amsterdamse jongeren. Dit spraken Ajax en de gemeente Amsterdam woensdag uit.

Ajax werd onder meer vertegenwoordigd door Jeroen Slop (financieel directeur). Namens de gemeente Amsterdam waren burgemeester Eberhard van der Laan en wethouders Eric van der Burg (Sportzaken) en Andrée van Es (Werk, Inkomen en Participatie) aanwezig. De AjaxCampus zal in de nabije toekomst mede mogelijk worden gemaakt door de Stichting Axios en de Hogeschool van Amsterdam.

Wil om te winnen
Ook KNVB bondsvoorzitter Michael van Praag was bij de ondertekening aanwezig. Hij toonde zich, net als Slop, Van der Laan en de wethouders een warm pleitbezorger van het project. De burgemeester en zijn twee betrokken wethouders ontvingen uit handen van Slop een ingelijst Ajax-shirt met daarop de tekst en het credo van AjaxCampus: ‘De wil om te willen winnen'.

AFC Ajax en de gemeente Amsterdam hebben de Stichting Axios opdracht gegeven om een AjaxCampus te starten en hierbij actief andere partners te betrekken, waarbij hun eigen netwerk beschikbaar is. Ajax en de gemeente Amsterdam blijven als opdrachtgever betrokken en investeren in de onderlinge samenwerking. Ook stellen zij een programmamanager aan die de Stichting Axios ondersteunt tijdens de opstartfase en rapporteert over de voortgang.

Ajax Campus
De AjaxCampus heeft als doel kwetsbare jongeren tussen 16 en 24 jaar een betere toekomst te bieden. De beste manier om dit doel te bereiken is jongeren te helpen aan een baan, een bijbaan, of een stageplaats. Maar dit kan ook op andere manieren; sommige jongeren hebben bijvoorbeeld meer baat bij een coach.

De AjaxCampus biedt daarin maatwerk. Deelnemers aan AjaxCampus trainen drie maanden lang een dagdeel per week op de Toekomst. Groepen bestaan uit dertig jongeren. Daarnaast wordt ook wekelijks twee uur gewerkt aan de verbetering van sociale vaardigheden. De eerste groep van de AjaxCampus start in april.

'Wij willen dit plan onder de Ajax-vlag uniek maken' legt Jeroen Slop uit. 'Als blijkt dat dit plan werkelijk aanslaat dan willen we er een langdurig lopend project van maken. Maar nu is al duidelijk dat jongeren die de campus verlaten mogelijk kunnen doorstromen naar de opleiding steward.'

Maatschappelijke rol
Naast het gemeenschappelijke doel draagt de AjaxCampus ook bij aan afzonderlijke doelen. Zo geeft Ajax met de AjaxCampus invulling aan zijn maatschappelijke rol en versterkt het het clubgevoel van (jonge) Amsterdammers. Daarnaast vormt de AjaxCampus een onderdeel van het sociaal preventief supportersbeleid.

De gemeente Amsterdam creëert met de AjaxCampus een podium voor verbinding tussen publieke en private partners in de stad, stimuleert jongeren te gaan sporten en investeert met de AjaxCampus in kennisontwikkeling over de begeleiding van kwetsbare jongeren. In de AjaxCampus worden bovenstaande belangen en doelstellingen verenigd. Er wordt gezocht naar partners die bij dit doel kunnen en willen helpen.

,,Het is mooi om op een frisse en positieve manier te kunnen werken aan oplossingen voor problemen in de stad. Sport, in dit geval Ajax, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren '', vervolgt burgemeester Van der Laan over de AjaxCampus. ,,Via Ajax en de gemeente moeten jongeren stappen kunnen maken in de goede richting. Ons onderlinge partnership is hierbij cruciaal. Een mogelijke vervolgopleiding, na de campus, als steward is voor deze jongeren enorm stimulerend.''

Godenzonen
In Amsterdam wonen veel jongeren die hulp nodig hebben om hun weg te vinden in de maatschappij. In de AjaxCampus wordt deze jongeren discipline, inzicht in hun eigen gedrag, sociale vaardigheden en wellicht nog belangrijker, het besef bijgebracht dat zij zelf hun lot in handen hebben.

Ze leren zich te gedragen als Godenzonen; willen altijd de beste zijn, tonen betrokkenheid, zijn creatief, hebben een professionele instelling en zijn altijd op zoek naar innovatieve oplossingen. Aansluitend krijgen de jongeren de kans hun talenten te laten zien bij een werkgever.

,,Er zijn jongeren die zeggen Ajax-supporter te zijn, maar dat uit hun gedrag niet laten blijken'', besluit Slop. ,, De AjaxCampus biedt iedere jongere hulp die hij of zij nodig heeft onder het motto: De wil om te willen winnen".
Categorie:
Tag(s):