maandag, 18. juni 2012 - 11:12

Akkoord gemeenten stadsregio over plaatsing minimaal vijftig windturbines

Rotterdam

Op 21 juni ondertekenen de gemeenten van de stadsregio Rotterdam een convenant over het plaatsen van minimaal vijftig windturbines verspreid over de regio.

Het convenant wordt eveneens ondertekend door de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Windenergieassociatie.

De gemeenten in de stadsregio en de provincie zijn het onlangs eens geworden over de locaties waar zij die turbines willen laten plaatsen. Die liggen aan de randen van de haven, langs grote infrastructuurobjecten (snelwegen, Haringvlietdam) en op of langs bedrijventerreinen (Nieuw Reijerwaard). Er is daarbij op hoofdlijnen rekening gehouden met landschappelijke waarden, invloed op recreatiegebieden en natuurwaarden.

Duurzame energie
In totaal gaat het bij dit convenant om minimaal 150 megawatt aan duurzame energie, dat komt overeen met het gebruik van ruim 90 duizend huishoudens. De windturbines wekken energie op die geen CO2 uitstoot en dus niet bijdraagt aan de klimaatverandering. Daarnaast wordt de regio hierdoor minder afhankelijk van fossiele brandstoffen die moeten worden geïmporteerd.

Met dit convenant geeft de stadsregio invulling aan haar bijdrage aan de totale windenergiedoelstelling van de provincie Zuid-Holland, die op zich heeft genomen om in 2020 720 megawatt windenergie op land te hebben geplaatst. (Voor het havengebied van Rotterdam is in 2009 al een apart convenant afgesloten om voor 2020 het opgestelde vermogen te verdubbelen van 150 megawatt naar 300 megawatt.)

Het convenant is tot stand gekomen onder leiding van de Rotterdamse wethouder van onder meer duurzaamheid Alexandra van Huffelen. Zij heeft samen met stadsregiobestuurder Jan van Belzen een actieve rol gespeeld in het bij elkaar brengen van alle partijen.

Uitvoering
In het convenant spreken de gemeenten af dat zij in principe op de locaties windturbines willen laten plaatsen. Voor de definitieve besluitvorming moeten nog allerlei stappen worden doorlopen. Ook is voor een aantal locaties nog aanvullend onderzoek nodig.

De exacte plaats van de windturbines, het aantal turbines en het aantal megawatt vermogen per turbine kan bij de uitwerking van de locaties nog veranderen. De ondertekenaars van het convenant willen dat de bedrijven die de turbines gaan plaatsen, daar omwonenden bij betrekken.

De gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat zij samen een oplossing zoeken, mocht een locatie vervallen en daardoor een tekort aan locaties ontstaan. De gemeenten verplichten zich om voor het einde van dit jaar per locatie een plan van aanpak op te stellen, zodat de turbines uiterlijk in 2020 in gebruik kunnen zijn. Gedeputeerde Staten spannen zich in om de afspraken uit het convenant op te nemen in provinciaal beleid.

De potentiële locaties voor windenergie bevinden zich op het grondgebied van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, Spijkenisse, Bernisse, Westvoorne en Hellevoetsluis. Ook de andere vier gemeenten van de stadsregio (Maassluis, Krimpen aan den IJssel, Albrandswaard en Brielle) ondertekenen mee.
Provincie:
Tag(s):