dinsdag, 11. september 2012 - 22:27

Alescon gaat post bezorgen in De Wolden

Zuidwolde

Op 1 januari 2012 is een proef gestart met de bezorging van de post door het werkvoorzieningschap Alescon in een deel van de gemeente De Wolden.

Eind juni 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden over de eerste vijf maanden. Burgemeester Roger de Groot: “Dit initiatief pakt goed uit. De medewerkers van Alescon doen hun werk prima. En de gemeente geeft concrete uitvoering aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de mensen werkzaam bij een sociale werkvoorziening. Bovendien is deze manier van postbezorging goedkoper.”

In de maanden januari tot en met mei heeft Alescon in totaal bijna negenduizend poststukken voor De Wolden bezorgd binnen de gemeente en ruim vierhonderd brieven buiten de gemeente. De besparing betrof een bedrag van € 2.469,00. De gemeente onderzoekt of uitbreiding van bijvoorbeeld het te bezorgen gebied mogelijk is.”

Uit de evaluatie blijkt dat er slechts drie klachten binnen gekomen zijn. “Dit is een goede prestatie en gaf ons de doorslag om verder te gaan met de afdeling postbezorging van Alescon”, aldus De Groot.

Alescon heeft sinds 2006 een afdeling die postbezorging als dienst verleent. Ze doen dit onder de naam Business Post. Ruim dertig Sociale Werkvoorziening bedrijven in Nederland zijn aangesloten bij Business Post. Binnen Alescon zijn ongeveer veertig medewerkers actief met het verwerken en bezorgen van de post. Alescon werkt samen met andere werkvoorzieningsschappen en waar dat mogelijk is bezorgt zij de post in
Nederland. Alescon (Business Post) staat ingeschreven bij de Opta als officieel postbedrijf. Postbezorging is een werksoort die goed past bij de mensen die werken bij een SW-bedrijf.
Provincie:
Tag(s):