donderdag, 14. juni 2012 - 15:30

ANWB wil provinciale wegen veiliger

De ANWB doet onderzoek naar de veiligheid van de provinciale wegen. De resultaten van de provincies Gelderland en Overijssel zijn inmiddels bekend. De ANWB wil met de provincies om de tafel om de weg nog veiliger te maken.

Hoewel het provinciale wegennet van Gelderland en Overijssel goed is onderhouden, scoort meer dan de helft van de provinciale wegen twee sterren en 4% van de wegen in Gelderland en 7% van de wegen in Overijssel een magere één ster! Dit zijn dus wegen waar de kans op het ontstaan van serieuze problemen extra groot is.

De wegen scoren laag door een combinatie van snelheid (80 km/u dan wel 100 km/u), het ontbreken van een veilige scheiding tussen tegemoetkomend verkeer en obstakels - zoals bomen - binnen vijf meter in de berm. De wegvakken die één ster scoren moeten zo snel mogelijk verder worden onderzocht. Daarbij moet worden samengewerkt met lokale ingenieurs en verkeersdeskundigen. Dit is de snelste manier om exact inzicht te krijgen in de aard van de risico’s en de oplossingen die mogelijk zijn.
Provincie:
Tag(s):