vrijdag, 21. september 2012 - 20:46

Asbest gevonden in openbaar groen op Bunkerterrein

Vlissingen

In het openbaar groen op het Bunkerterrein een aantal kleine asbesthoudende plaatjes gevonden. Vrijdagmiddag is door een asbestdeskundig bedrijf na analyse bevestigd dat het om witte asbest gaat.

Dat is de meest lichte soort. Burgemeester René H. Roep heeft onmiddellijk opdracht gegeven om passende maatregelen te treffen. Deze zijn inmiddels in gang gezet. Vrijdagavond organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden. Zij ontvangen vrijdagmiddag ook een brief met een toelichting.

Vanmiddag voeren medewerkers van een daartoe gecertificeerd bedrijf op het terrein een visuele controle uit. Mochten zij stukjes asbestverdacht materiaal tegenkomen, dan verwijderen zij die handmatig. De burgemeester heeft opdracht gegeven om nader bodemonderzoek uit te voeren. Omdat de werknemers van een dergelijk gespecialiseerd bedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met het materiaal in contact komen, zullen zij speciaal beschermende kleding dragen.
Vanzelfsprekend informeert de gemeente de omwonenden over de uitslag van dit bodemonderzoek. Totdat de uitslag bekend is, blijft het terrein afgezet.

Hoe komt het dat er nu asbest is gevonden?
Begin van dit jaar zijn er in het openbaar gebied op het Bunkerterrein grote werkzaamheden uitgevoerd. Hierna bleef de grond erg drassig, waardoor uiteindelijk Speelstad 2012 moest uitwijken naar een andere locatie. Circa vier weken geleden is de grond opnieuw gefreesd en vervolgens is gras ingezaaid. De gemeente vermoedt dat er kleine asbestdeeltjes door het roeren van de grond naar boven zijn gekomen. Doordat er op dit moment geen afdekkende graslaag ligt, zijn de deeltjes na regenval bloot komen te liggen. Uit het bodemonderzoek moet straks blijken of er meer asbestdeeltjes in de grond zitten. Als dit het geval is, wordt de grond gesaneerd.

Op de plaatsen waar woningen zijn gebouwd, is vooraf bodemonderzoek uitgevoerd om de bouwvergunning af te kunnen geven. Voordat er gebouwd mag worden moet de grond namelijk geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik. Er is tijdens het uitvoeren van het bodemonderzoek geen asbesthoudend materiaal aangetroffen in de grond.

Is of was er gevaar voor de gezondheid?
Het gaat hier om stukjes asbesthoudend materiaal, dit wordt ‘hechtgebonden’ genoemd. De asbestvezels zitten hierdoor stevig vast in het materiaal. Zolang het materiaal niet bewerkt wordt, komen de vezels niet vrij.
Gezondheidsrisico’s treden alleen op wanneer losse asbestvezels in de lucht zweven. Omdat het hier om hechtgebonden asbest gaat, die in de bodem aanwezig is, zijn er geen gezondheidsrisico’s te verwachten.

Veel gestelde vragen en antwoorden over asbest en de gezondheid kunt u vinden op de site van GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provincie:
Tag(s):