dinsdag, 9. oktober 2012 - 9:29

Bijna 70 miljoen extra voor ruimtevaart

Den Haag

Ondanks dat het kabinet aan alle kanten fors moet gaan bezuinigen, heeft men toch besloten niet al te veel te gaan snijden in de ruimtevaartsector.

Het kabinet trekt 68 miljoen euro extra uit voor de ruimtevaart voor de jaren 2012-2015. Dit schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) dinsdag 9 oktober 2012 namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) aan de Tweede Kamer.

Bezuinigingen ruimtevaart teruggedraaid
De toezegging van het kabinet is een reactie op het verzoek van D66 en CDA om de bezuinigingen op ruimtevaart terug te draaien. 'Het is ons gelukt om dekking te vinden om een groot deel van de bezuinigingen terug te draaien,' aldus Verhagen. 'Het is aan een volgend kabinet om te besluiten hoe om te gaan met het budget voor ruimtevaart voor na 2015.'

Ministeriële bijeenkomst ESA
Met het besluit van het kabinet kan Nederland de ministeriële bijeenkomst aankomende november van alle landen die verenigd zijn in de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA met vertrouwen tegemoet zien. Tijdens deze bijeenkomst worden de ruimtevaartprogramma's voor de komende jaren over de lidstaten verdeeld. De 68 miljoen euro komt uit de budgetten van drie ministeries: 38 miljoen euro van EL&I en 15 miljoen euro van IenM en eveneens 15 miljoen euro van OCW.
Provincie:
Tag(s):