maandag, 1. oktober 2012 - 16:27

Burgemeester sluit gebouw de Campus Kerkrade om scheuren

Kerkrade

Afgelopen vrijdagmiddag heeft burgemeester Som – na overleg met de Vereniging van Eigenaren op basis van de beschikbare informatie - besloten het gebouw de Campus aan de Spekhofstraat in Kerkrade-West tijdelijk te sluiten.

'Reden hiervoor is dat er scheuren op diverse etages zijn waargenomen en daardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden voor de gebruikers van het gebouw', meldt de gemeente maandag.

Onderzoek
De vereniging van eigenaren ‘De Campus te Kerkrade’ waarin SVOPL en de gemeente Kerkrade participeren, heeft in augustus 2012 besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak en mogelijke gebruikrisico’s van het gebouw.

Ingenieursbureau Palte, een bureau op het gebied van constructies, heeft daarvoor opdracht gekregen. Zij hebben boringen uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat vloerdelen niet één samenhangend geheel vormen en dat er scheuren op de begane grond, eerste en tweede verdieping zijn waargenomen.

Op 27 september zijn bij een controle aan het gebouw nieuwe scheuren ontdekt. Burgemeester Som heeft op 28 september direct gehandeld door het gebouw te laten sluiten toen bleek dat er nieuwe scheuren waren geconstateerd.

Om te komen tot een definitief oordeel is aanvullend onderzoek nodig. Dit vindt momenteel plaats. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting medio oktober bekend zijn. De Campus is afgebakend voor onderzoek en is niet toegankelijk voor gebruik.

Informatie aan gebruikers
Op zondagmiddag 30 september jongstleden is aan alle ouders alsook aan gebruikers van het gebouw medegedeeld dat de gevolgen van de geconstateerde storing op dat moment nog niet verholpen waren en het gebouw ook op maandag 1 oktober voor niemand toegankelijk is.

'Vandaag worden alle gebruikers van de Campus over de daadwerkelijke stand van zaken geïnformeerd. Vooruitlopend op een mogelijk langer buiten gebruik blijven van het gebouw, wordt momenteel gekeken naar alternatieve locaties voor de gebruikers van de Campus. De gemeente Kerkrade en de SVOPL zullen er alles aan doen de situatie voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen', aldus de gemeente.

Gebouw
De Campus Kerkrade is een multifunctioneel gebouw van 14.000 m2 dat in oktober 2005 werd geopend. Van het gebouw maken de SVOPL (vmbo basis en kader van het Charlemagne College - 470 leerlingen), de Muziekschool Kerkrade (850 leerlingen), De Vrije Akademie Zuid-Oostelijke Mijnstreek (300 cursisten), welzijnswerk Impuls (aantal wisselend), Stichting werkplaats K (22 leerlingen) en de Stichting Popmuziek Kerkrade (32 leerlingen) gebruik.
Provincie:
Tag(s):