donderdag, 12. juli 2012 - 11:27

CBP: 'verbod kopiëren identiteitsbewijzen'

Den Haag

Bedrijven en organisaties kopiëren nog steeds identiteitsbewijzen van bijvoorbeeld klanten en relaties. Dit verschijnsel staat ook wel bekend als ‘kopietje paspoort’.

Het op grote schaal kopiëren of scannen van identiteitsdocumenten brengt risico’s met zich mee voor de persoonlijke levenssfeer van burgers, zoals identiteitsfraude.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vindt het noodzakelijk mensen erop te wijzen dat het niet is toegestaan kopieën van paspoorten te maken.

''Mensen kunnen hiervan jarenlang financiële en maatschappelijke schade ondervinden. Een kopie maken van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is dan ook, op enkele uitzonderingen na, bij wet verboden,'' aldus het CBP.

Het CBP roept de instanties dan ook op te stoppen met het kopiëren/scannen van identiteitsbewijzen.

Tonen voldoende
Bedrijven en organisaties in de private sector kunnen in de meeste gevallen voor legitimatie volstaan met de vraag aan klanten om hun paspoort of ander identiteitsdocument te tonen. Om de regels te verduidelijken, heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) richtsnoeren opgesteld voor het overnemen van persoonsgegevens en het kopiëren/scannen van identiteitsdocumenten. De richtsnoeren bevatten ter illustratie veelvoorkomende situaties waarbij om een identiteitsbewijs wordt gevraagd, zoals onder meer bij hotels en sportscholen. De richtsnoeren treden vandaag in werking.
Provincie:
Tag(s):