vrijdag, 14. september 2012 - 11:36

CBR verwacht extra drukte voor examen motorrijbewijs

Den Haag

Bij de motorexamens is grote drukte ontstaan. Veel jongeren onder de 24 jaar willen hun motorrijbewijs nog halen vóór 19 januari 2013, als de regels rond dit rijbewijs veranderen door de invoering van een nieuwe Europese richtlijn.

Vanaf die datum kun je pas vanaf 24 jaar direct examen doen voor het rijbewijs A (motor) met onbeperkt vermogen.

Het CBR heeft deze drukte voorzien en voor de laatste 4 maanden van 2012 3.600 extra motorexamens ingezet bovenop het normale aantal van 12.000 voor deze periode. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd examen kan doen.

Nu blijkt dat een beperkt aantal rijscholen in totaal al zo´n 2.300 motorexamens heeft gereserveerd terwijl daar nog geen concrete klant voor is. Daar worden kandidaten van andere rijscholen de dupe van.

In het belang van alle klanten heeft het CBR daarom besloten dat de motorpraktijkexamens en motortoetsen niet langer onbeperkt naamloos kunnen worden gereserveerd, in de periode van 8 oktober 2012 tot en met 31 maart 2013.

Deze tijdelijke maatregel moet ervoor zorgen dat alle rijscholen voor hun kandidaten binnen 7 weken een motorexamen of motortoets kunnen blijven reserveren.
Provincie:
Tag(s):