maandag, 11. juni 2012 - 16:02

College Leek stelt geen kadernota op

Leek

Het college van burgemeester en wethouders heeft in overleg met de gemeenteraad van Leek ervoor gekozen dit jaar geen kadernota aan te bieden aan de gemeenteraad, maar met een brief te komen waarin de uitgangspunten voor de Begroting 2013 zijn opgenomen.

De financiële positie van de gemeente is verslechterd ten opzichte van vorig jaar. De grote onzekerheid rondom de economische ontwikkelingen maakt het echter moeilijk om voorspellingen te doen. Het demissionaire kabinet heeft onlangs met de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie uit de Tweede kamer een begrotingsakkoord 2013 gesloten. Met dit zogenoemde Lenteakkoord wordt geprobeerd het begrotingstekort van het Rijk terug te brengen naar 3%.

Het college kiest ervoor om de discussie over de financiële problematiek en bezuinigingen in zijn geheel in het najaar te voeren. Wel biedt het college voor de zomer een kaderbrief aan de gemeenteraad aan. In deze kaderbrief zullen de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2013 voor zover bekend opgenomen worden.
Provincie:
Tag(s):