vrijdag, 17. augustus 2012 - 9:34

College van B&W Kapelle zet in op een energieneutrale Brede School

Kapelle

Burgemeester en wethouders van Kapelle stellen de gemeenteraad voor om een definitief besluit te nemen over de bouw van de Brede School aan de Vroonlandseweg in Kapelle.

Nu er met de grondeigenaren overeenstemming is over verwerving van de benodigde grond, doet het college aan de gemeenteraad de definitieve voorstellen. Het college wil een extra inzet plegen door de Brede School energieneutraal te bouwen. Dit betekent dat het gebouw zelf in zijn energie voor verwarming, luchtbehandeling en verlichting kan voorzien. Daarmee geeft het college uitvoering aan één van zijn speerpunten dat het een zichtbare bijdrage wil leveren aan het bevorderen van energiebesparing en het gebruik van duurzame energie binnen de gemeente.

De bouw van de Brede School vergt een bruto investering van ongeveer 9 miljoen euro en een extra bedrag van naar verwachting 850.000 euro om het gebouw energieneutraal te kunnen bouwen. Omdat de gemeente de laatste jaren al ruim 5 miljoen heeft gespaard voor deze investering, zijn de jaarlijkse lasten te overzien. Daarnaast wordt een deel van de investering gecompenseerd doordat de kosten voor energie behoorlijk zullen dalen.

Het nieuwe gebouw kan (afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure) in het najaar van 2015 gereed zijn. In de Brede School zal intensief worden samengewerkt tussen basisschool De Moolhoek, basisschool ’t Honk, Kinderopvang Kibeo en Bibliotheek Oosterschelde. Daarnaast zal een aantal zorgpartners een plaats in het gebouw krijgen: fysiotherapiepraktijk Van Loo, logopediepraktijk Aarts, de GGD en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

De voorstellen van burgemeester en wethouders worden besproken in de voorbereidende raadsvergadering van 28 augustus 2012. Het college gaat er vanuit dat de raad tijdens zijn besluitvormende vergadering van 18 september 2012 een definitief besluit zal nemen voor de realisatie van de Brede School Kapelle. Zo snel mogelijk daarna zal een architectenbureau worden geselecteerd en kan de gemeente samen met de toekomstige gebruikers het gebouw gaan vormgeven.

Het college wil in een zo vroeg mogelijk stadium de plannen met belanghebbenden (zoals omwonenden, de gebruikers van de naastgelegen sportvoorzieningen, en dergelijke) bespreken. Het college ziet deze Brede School met alle extra´s als een voorziening voor alle inwoners van Kapelle.
Provincie:
Tag(s):