donderdag, 30. augustus 2012 - 11:16

College Vlissingen wil 3 miljoen extra bezuinigen

Vlissingen

De gemeente Vlissingen wil 3 miljoen euro extra bezuinigen. Het college van B&W stelt dit in de Ombuigingsnota 2013 aan de gemeenteraad voor.

Het bedrag bestaat uit 1 miljoen euro om de begroting sluitend te houden en 2 miljoen euro om de reservepositie te verbeteren en tevens de schulden van de gemeente te verlagen.

Momenteel is al een pakket bezuinigingsmaatregelen van 10 miljoen euro in uitvoering. Maar er zijn meer bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk. Door financiële tegenvallers en tegenvallende uitkeringen van het Rijk moet het college een extra stap doen om de begroting sluitend te houden. Hiervoor is de extra ombuiging van 1 miljoen euro nodig.

Ten behoeve van een gezonde financiële toekomst stelt het college de raad tevens voor, de reserve uiteindelijk aan te vullen tot minimaal 23,5 miljoen euro in het jaar 2018. Zo vormt het bestuur een buffer om tegenvallers op te kunnen vangen en tevens de schulden te verlagen. Hiervoor is de extra ombuiging van 2 miljoen noodzakelijk.

De ombuigingsnota, waarin de voorstellen voor de bezuinigingen staan, wordt besproken in een openbare commissievergadering op dinsdag 4 september 2012 (stadhuis, aanvang 19.30 uur) en in een openbare vergadering van de gemeenteraad op donderdag 20 september 2012 (stadhuis, aanvang 19.30 uur).
Provincie:
Tag(s):