donderdag, 26. juli 2012 - 9:59

Conjunctuurbeeld onveranderd

Den Haag

Het conjunctuurbeeld was eind juli hetzelfde als eind juni. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Veertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In de loop van juli is van alle maandindicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen.Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten veranderd. De uitvoer en het consumentenvertrouwen verbeterden, waarbij het consumentenvertrouwen van het rode naar het gele kwadrant schoof. Ook het beeld van de faillissementen verbeterde iets.

De productie verslechterde daarentegen en bewoog van het groene kwadrant naar het rode. Daarnaast toonde de klok van eind juli in vergelijking met die van eind juni nog andere verslechteringen zoals de orderontvangsten, de grote aankopen en de consumptie.

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind juli in het rode kwadrant (laagconjunctuur). Van de vijftien indicatoren staan er dertien in het rode, een in het gele en een in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af.

Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.
Categorie:
Tag(s):