woensdag, 17. oktober 2012 - 18:40

Delfzijl maakt basisschoolleerlingen bewust met 'Wat kost dat?'

Delfzijl

De gemeente Delfzijl ziet dat steeds meer jongeren met schulden zich melden bij de Volkskredietbank. De gemeente vindt het daarom belangrijk kinderen zo jong mogelijk bewust te maken van de risico’s van te veel geld uitgeven.

Ze heeft daarom besloten om opnieuw alle groepen 7 en 8 van de basisscholen de cursus ’Wat kost dat?!!!’ aan te bieden. Deze cursus is ontwikkeld door de Volkskredietbank (VKB) en leert kinderen voordat zij naar de middelbare school gaan op speelse wijze omgaan met geld en maakt ze bewust van ‘verleidingen’. Op deze manier hoopt de gemeente de eerste basis te leggen voor het voorkomen van schulden bij jongeren.

De VKB heeft naar aanleiding van de groei van aanvragen door jongeren ‘Wat kost dat?!!! opgezet. Op een speelse, interactieve manier gaan de jongeren met praktijkopdrachten aan de slag. Ze leren omgaan met geld en het aangaan van betalingsverplichtingen. Daarnaast worden ze bewust gemaakt van ‘verleidingen’ door bijvoorbeeld reclames. De cursus wordt gegeven door docenten van de VKB en bestaat in totaal uit vier lessen en een lespakket.

De basisscholen in de gemeente Delfzijl zijn benaderd door de VKB met de vraag of ze deel willen nemen en hebben hierop positief gereageerd. In de komende drie maanden starten de cursussen op een zestal basisscholen. Volgend jaar volgen de andere scholen. Op 18 oktober is wethouder Joostens aanwezig bij de afsluiting van de lessencyclus op basisschool Tasveld. Daar zal hij prijzen uitreiken aan winnende leerlingen.
Provincie:
Tag(s):