zaterdag, 28. januari 2012 - 23:01

Gebakken lucht, 10 jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland

Utrecht

Op zaterdag 4 februari 2012 om 17:30 uur vindt bij boekhandel De Rooie Rat de presentatie plaats van het boek Gebakken Lucht. Tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland: over de versoepeling van de regelgeving en het schoonrekenen van de lucht geschreven door Kees van Oosten. Wethouder Frits Lintmeijer (Utrecht) zal het eerste exemplaar in ontvangst komen nemen.

Op bijgaande foto is Kees van Oosten met zijn boek te zien. Hij staat daar op de grote rotonde Paardenveld waar de Amsterdamsestraatweg en Weerdsingel en Catharijnesingel op uitkomen. Deze drie wegen zouden alle drie slecht zijn voor de luchtkwaliteit van Utrecht en de mensen die daar wonen.

Het boek van Kees van Oosten gaat over het belang van het luchtkwaliteitsbeleid in Nederland. Gerard van de Vecht, voorzitter van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), schrijft dat er schrikbarend veel kinderen astma krijgen of last hebben van astmatische aandoeningen. Met name kinderen die in de grote steden wonen.

Sinds 1970 is het aantal astmagevallen bij de mannelijke bevolking verzesvoudigd en bij de vrouwelijke verviervoudigd. Eén op de zes kinderen heeft last van astmatische aandoeningen. Talloze onderzoeken zouden inmiddels bevestigd hebben dat er een verband bestaat met uitlaatgassen en meer in het bijzonder met fijnstof en roet in de lucht.

Volgens van de Vecht is luchtverontreiniging een ernstig volksgezondheidsprobleem. Uit onderzoeken en berekeningen zou volgens hem zijn gebleken dat door luchtverontreiniging elk jaar 15.000 - 25.000 Nederlanders vroegtijdig overlijden.

De politiek laat het wat luchtkwaliteit betreft volgens van de Vecht volledig afweten. Wethouders en ministers zouden slechts het beleid van hun ambtelijke diensten uitdragen, niet gehinderd door raadsleden en parlementariërs, die er in grote meerderheid de voorkeur aan geven de andere kant op te kijken.

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft sinds 2005 veel procedures gevoerd en is betrokken geweest bij procedures in andere steden. Het boek van Kees van Oosten beschrijft in detail hoe de lucht wordt schoongerekend door milieudeskundigen in dienst van de overheid, die daartoe de mogelijkheid wordt geboden door onverschillige politici en door rechters die dat door de vingers zien. Dat Nederland tot de landen hoort met de smerigste lucht van Europa is dus geen wonder.

De SSLU hoopt dat het boek van Kees van Oosten zijn weg zal vinden naar kritische burgers en actiegroepen en dat het hen zal helpen de overheid te bewegen tot een serieus luchtkwaliteitsbeleid.
Provincie:
Tag(s):