woensdag, 22. februari 2012 - 13:36

Handreiking voor betere beveiliging burgemeesters en wethouders

Den Haag

Om agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders tegen te gaan hebben veel gemeenten beveiligingsmaatregelen genomen.

'Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van de goede beveiligingsmaatregelen, hebben minister Spies van BZK en minister Opstelten van VenJ alle colleges een handreiking aangeboden', meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) woensdag. Daarin wordt beschreven welke maatregelen men het beste kan nemen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie de kosten daarvan draagt.

De handreiking is tot stand gekomen in goed overleg met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besteedt specifiek aandacht aan het voorkomen van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de burgemeesters en wethouders heeft te maken met bedreiging en vijf procent met fysiek geweld.
Provincie:
Tag(s):