woensdag, 26. september 2012 - 16:35

Helft supermarktmedewerkers ervaring met geweld

Amsterdam

Uit een representatief onderzoek dat CNV Dienstenbond door het bureau MWM2 liet uitvoeren onder supermarktpersoneel blijkt dat maar liefst de helft van de medewerkers te maken heeft gehad met agressie of geweld in de winkel. Dit meldt CNV Dienstenbond woensdag.

Verontrustend daarbij is dat een derde van hen bij indiensttreding niks verteld is over hoe om te gaan met agressie en geweld. Vooral jongeren, die als hulp- of oproepkracht in de supermarkt werken geven aan dat het onderwerp helemaal niet met hen is besproken.

Oudere werknemers worden vaker geïnformeerd, maar de kwaliteit van die informatie laat te wensen over. De informatie is vaak beperkt tot een praatje van de manager bij aanvang van het dienstverband.

Voorlichting moet en kan beter
Gezien de grote kans dat supermarktmedewerkers met geweld of agressie te maken krijgen, is volgens CNV Dienstenbond een betere voorlichting noodzaak. Wessel Breunesse, bestuurder CNV Dienstenbond: “Er zijn voor de supermarkten veel mogelijkheden om de voorlichting te verbeteren. Er is een goede CD gemaakt door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel met veiligheidsinstructies. En er zijn cursussen. CNV Dienstenbond verzorgt die zelf ook, binnenkort in Amsterdam en Zoetermeer. We nemen grote risico’s voor zowel het personeel als ook voor de klanten door veiligheid te veronachtzamen.”

Jonge medewerkers doen zich vaak te kort
Het onderzoek richt zich naast veiligheid ook op zaken die in de cao geregeld zijn. Wat opvalt is dat met name jonge supermarktmedewerkers zich veel te kort te doen door hun magere kennis van de cao. Veel jongeren met een flex-contract krijgen namelijk niet waar ze recht op hebben.

Zo wordt bij vier op de tien van hen het werken op onregelmatige tijden, het doorwerken in de pauze en het afhelpkwartiertje niet uitbetaald. Ook laat dit onderzoek onomwonden zien dat veel jongeren na 2 tot 3 jaar dienstverband op basis van tijdelijke contracten niet meer welkom zijn en vervangen worden door een jonger iemand.

Opnieuw: voorlichting.
De andere kant van dit verhaal is dat jonge supermarktmedewerkers, die zich goed laten voorlichten, de portemonnee nog flink kunnen spekken. CNV ziet daarin een belangrijke opdracht en uitdaging.

De komende periode zullen supermarktmedewerkers extra worden geïnformeerd langs de digitale weg en via TV-spotjes en bedrijfsbezoeken. Een speciale app, die de cao voor jongeren makkelijk toegankelijk maakt is in ontwikkeling.
Provincie:
Tag(s):