donderdag, 19. juli 2012 - 11:09

Helft werknemers zorg kampt met agressie op het werk

Den Haag

In 2011 kreeg 48 procent van de werknemers in de zorgsector te maken met agressie op het werk. Voor alle werknemers samen was dit 33 procent. Vrouwen hebben meer last van agressie op het werk dan mannen, omdat zij vaker in bedrijfstakken werken met externe contacten.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Intimidatie is de meest voorkomende vorm van agressie op het werk.

Werknemers die veel contact hebben met patiënten, bezoekers, klanten of leerlingen, ondervinden naar verhouding veel agressie op hun werk. In bedrijfstakken als de zorg, openbaar bestuur (o.a. politie), onderwijs en horeca komt externe agressie dan ook vaker voor. In 2011 was 24 procent van alle werknemers slachtoffer van externe agressie.

Agressie door collega’s (interne agressie) trof 16 procent van de werknemers. De verschillen tussen de bedrijfstakken zijn bij interne agressie niet zo groot, bij nijverheid en vervoer komt interne agressie het vaakst voor.

Intimidatie en pesten komen het meest voor
In alle bedrijfstakken is intimidatie, zowel intern als extern, de meest voorkomende vorm van agressie. Eén op de vier werknemers kreeg hier in 2011 mee te maken. In de zorg lag dit percentage met 36 procent aanzienlijk hoger. Pesten komt bij vrijwel alle bedrijfstakken op de tweede plaats en raakt circa 12 procent van de werknemers. Alleen in de zorg komen lichamelijk geweld en seksuele intimidatie vaker voor dan pesten.

Vrouwen vaker slachtoffer
Van de vrouwelijke werknemers komt 38 procent in aanraking met agressie, van de mannen 29 procent. Dit komt doordat vrouwen vaker werkzaam zijn in beroepen met externe contacten, zoals de zorg en het onderwijs. Ze hebben daardoor vaker te maken met externe agressie, zoals externe intimidatie en seksuele intimidatie. Mannen hebben meer last van interne agressie, zoals pesten en interne intimidatie.

Binnen de verschillende bedrijfstakken is er vrijwel geen onderscheid in de mate waarin mannen en vrouwen agressie ondervinden. Alleen in de groot- en detailhandel (o.a. winkelpersoneel) en bij de zakelijke dienstverlening hadden vrouwen meer last van externe agressie dan hun mannelijke collega’s.
Provincie:
Tag(s):