donderdag, 19. januari 2012 - 19:25 Update: 08-07-2014 0:55

Hypotheekrenteaftrek: ‘Nu niet aankomen, maar geen taboe voor de toekomst’

De hypotheekrenteaftrek staat ter discussie. De overheid moet bezuinigen en de kosten van de renteaftrek zouden in de toekomst onbetaalbaar worden.

Daarnaast zou de renteaftrek leiden tot een te hoge nationale hypotheekschuld. Kosten en schuld vormen samen een bedreiging voor de financiële stabiliteit van ons land, zo wordt beweerd. Daarom pleiten sommige partijen en kopstukken uit de financiële wereld voor een afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

In de huidige marktsituatie is een losstaande ingreep in de hypotheekrenteaftrek voor Vereniging Eigen Huis geen optie. Dit leidt tot hogere woonlasten voor de circa 3,8 miljoen huishoudens met een hypotheek. Er zullen daardoor meer huishoudens in de problemen komen. Een beperking van de renteaftrek leidt bovendien tot een verdere waardedaling van alle woningen. Opgebouwd vermogen verdampt en verkoopverliezen nemen toe. Dit heeft ernstige gevolgen voor de economie en daarmee ook voor de werkgelegenheid.

Een losstaande ingreep in de renteaftrek is bovendien een schijnbezuiniging. Het resultaat van een aftrekbeperking wordt teniet gedaan door lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven voor sociale uitkeringen.

Wat Vereniging Eigen Huis betreft komt de renteaftrek alleen aan de orde in een hervormingsplan voor de gehele woningmarkt, die zowel voor kopers en huurders beter moet gaan functioneren. Alle aspecten moeten tegen het licht worden gehouden en zo nodig worden aangepakt. Van overdrachtsbelasting tot hypotheekrenteaftrek en van scheefwonen tot huurprijsregulering. Het woningaanbod past vaak niet bij wat mensen willen. Ook daar moet wat aan gedaan worden. De woningmarkt moet beter gaan functioneren voor iedereen waardoor ook het vertrouwen weer terugkomt.
Categorie:
Tag(s):