woensdag, 12. september 2012 - 23:38

'Kiezer blokkeert nieuwe asfaltcoalitie'

Amsterdam

Milieudefensie is blij dat de kiezer heeft afgerekend met de invloed van het blok van VVD, PVV en CDA. 'De politieke samenwerking van het vorige kabinet is zo definitief de pas afgesneden', meldt Milieudefensie woensdagavond.

Volgens de milieuorganisatie betekent dit dat duurzaamheid terug op de
politieke agenda kan bij de volgende coalitie. "De VVD en het CDA kunnen nu niet samen met de klimaatontkenners van de PVV verder op de ramkoers, waarin natuur en milieu slechts kostenposten waren," aldus Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie.

"Na twee jaar afbraakbeleid is het ook hoogst noodzakelijk dat duurzaamheid en een gezonde leefomgeving weer prioriteit zijn voor de bestuurders van Nederland."

Milieudefensie hoopt dat de formatie tot een regeerakkoord leidt met een serieuze inzet op duurzaam beleid. Berkhuizen: "De afgelopen twee jaar is de bijdrage van de overheid aan verduurzaming volledig tot stilstand gekomen. Er is onverantwoord bezuinigd op natuur en milieu en milieuvervuilende maatregelen als het opschroeven van de maximumsnelheid zijn klakkeloos ingevoerd."

Volgens Milieudefensie moet een nieuw kabinet afkoersen op schone energie door wind en zon, bijvoorbeeld door te zorgen voor een stabiel investeringsbeleid voor groene energie. Daarnaast moet er kilometerbeprijzing komen om de bereikbaarheid te verbeteren en files op milieuvriendelijke wijze tegen te gaan en moet de overheid inzetten op het vergroenen van de landbouw.
Provincie:
Tag(s):