maandag, 8. oktober 2012 - 13:45

Lodewijk de Waal ontvangt Paul Nouwen Award

Den Haag

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft maandag de Paul Nouwen Award uitgereikt aan Lodewijk de Waal. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu maandag bekendgemaakt.

Als voorzitter van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Platform Slim Werken Slim reizen heeft De Waal volgens de jury een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vernieuwende en onderscheidende ontwikkeling van het huidige denken en handelen rondom mobiliteit.

Minister Schultz van Haegen: “Het is de verdienste van Lodewijk de Waal dat werkgevers en werknemers het mobiliteitsvraagstuk meer en meer zijn gaan koppelen aan de arbeidsrelatie. En dat is goed want het verminderen van files is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van werkgevers en werknemers”.

In 2007 werd de Taskforce Mobiliteitsmanagement in het leven geroepen onder leiding van oud-voorzitter van de FNV, Lodewijk de Waal met als doel convenanten te sluiten tussen werkgevers, werknemers en overheden, om cao-afspraken aan te passen en een groeiproces rond mobiliteitsmanagement in gang te zetten.

In het verlengde van de Taskforce Mobiliteitsmanagement is het Platform Slim Werken Slim Reizen ook weer onder leiding van Lodewijk de Waal geïnstalleerd. Als gevolg van al deze inspanningen is in de samenleving breed het besef ontstaan dat met betere benutting van de bestaande infrastructuur heel veel te winnen valt. Dat alles zonder dat er vanuit de overheid dwingend wordt gestuurd en gereglementeerd.

De Paul Nouwen Award is een tweejaarlijkse award die wordt toegekend aan een persoon die zich heeft onderscheiden met aansprekende en vernieuwende initiatieven op het vlak van mobiliteit. Of het nu gaat om fietsen, lopen of rijden, het vervoer van personen of goederen, allerlei initiatieven komen in aanmerking voor deze award.

De winnaar van de award heeft een positieve en blijvende invloed gehad op de mobiliteitsontwikkeling van Nederland. De Paul Nouwen Award is een initiatief van de Paul Nouwen Stichting io. Paul Nouwen wordt in Nederland en Europa gezien als een innovatief denker op het gebied van mobiliteit.

De Paul Nouwen Award is een initiatief van de Paul Nouwen Stichting io. Paul Nouwen wordt in Nederland en Europa gezien als een innovatief denker op het gebied van mobiliteit. Hij was onder meer hoofddirecteur van de ANWB. Paul Nouwen overleed op 18 mei 2009.
Provincie:
Tag(s):