maandag, 9. juli 2012 - 14:21

Meer aandacht voor risico overbelasting in kaassector

Amsterdam

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven in de kaassector stappen gezet om lichamelijke overbelasting bij hun medewerkers tegen te gaan. Bij kleinere bedrijven in de kaassector is fysieke belasting zelfs nauwelijks een probleem. Dat blijkt uit controles door de Inspectie SZW bij ruim honderd bedrijven vorig jaar.

Minder dan een derde deel van de kaasfabrieken en groothandelaren doet te weinig om zijn personeel te beschermen tegen overbelasting door het tillen van zware kazen; bij eerdere inspecties was dat nog ruim het dubbele.

De kaasfabrieken en groothandels waar overtredingen zijn geconstateerd, hebben inmiddels maatregelen genomen om de belasting van medewerkers tegen te gaan.

De Inspectie SZW bezocht in de tweede helft van 2011 in totaal 112 kaasfabrieken en groothandelaren in kaas. Ruim 30 procent van deze bedrijven had onvoldoende maatregelen genomen om lichamelijke overbelasting van medewerkers te voorkomen bij het laden en lossen van kazen van meer dan twaalf kilo per stuk.

Dat kwam vaak door tekort aan personeel waardoor met name vrachtwagenchauffeurs werden ingezet om te helpen tillen bij zowel het in- als het uitladen van de vrachtwagens. Het interne transport van kazen is bij alle groothandelaren al volledig geautomatiseerd.

Op termijn wil de sector het laden en lossen van kazen verder automatiseren om het handmatig tillen zoveel mogelijk te voorkómen. Hiervoor is het belangrijk dat zowel de kaasfabrieken als de groothandels nauw blijven samenwerken. De Inspectie SZW zal zo nodig opnieuw controles uitvoeren bij bedrijven in de kaassector.
Provincie:
Tag(s):