dinsdag, 26. juni 2012 - 14:26

Melkprijs 2011 hoogste in afgelopen dertien jaar

Leeuwarden

De Nederlandse zuivelondernemingen FrieslandCampina en DOC Kaas presteren internationaal gezien heel behoorlijk.

Op een internationale ranglijst van uitbetaalde melkprijzen in 2011 nemen ze de derde en vierde plaats in, terwijl ze ook in een meerjarig overzicht van de afgelopen dertien jaar in de bovenste regionen zitten. “Een goed georganiseerde en efficiënte verwerking van melk blijkt een goede strategie”, zegt voorzitter Kees Romijn van de vakgroep LTO Melkveehouderij.

“Het jaar 2011 gaat de boeken in als een uitzonderlijk goed en mooi zuiveljaar”, zei Romijn vanmorgen in Giethoorn tijdens de jaarlijkse presentatie van de LTO-Internationale Melkprijsvergelijking. De gemiddelde melkprijs van € 35,04 (+11%) is de hoogste die sinds 1999 aan veehouders is uitbetaald. De gevolgen van het diepe prijs dal van 2009 zijn hiermee ruimschoots goedgemaakt.

Druk
De wereldwijde stijging van de zuivelprijzen in de afgelopen twee jaar heeft in combinatie met gunstige weersomstandigheden in vele regio’s voor een grotere melkproductie gezorgd, terwijl de consumptiegroei enigszins stagneerde. De uitbetaalde melkprijs staat in eerste maanden van 2012 als gevolg hiervan onder druk.

De prijsvergelijking van LTO tussen zeventien grote zuivelbedrijven in West-Europa wordt gemaakt in samenwerking met de European Dairy Farmers en uitgevoerd door het Productschap Zuivel. FrieslandCampina neemt op de lijst van 2011 een derde plaats in (€ 37,15 per 100 kg melk) en DOC Friesland de vierde (€ 36,86). Op de lijst van de afgelopen vijf jaar (2007-2011) staat FrieslandCampina derde en DOC Kaas gedeelde tiende. In vergelijking met 2010 is de top vijf ongewijzigd gebleven.

Stijger
De ondernemingen Hämeenlinnan Osuusmeijeri (Finland) en Granarolo (Italië) voeren de ranglijst 2011 aan met resp. € 43,28 en € 40,40. Grootste stijger, van elfde naar de zesde plaats, is het Duitse zuivelbedrijf Alois Müller (€ 35,04). Voor de eerste keer zijn de melkprijzen van het Zwitserse Emmi berekend.

Met een gemiddelde prijs van € 48,90 ligt deze beduidend hoger dan die van alle andere Europese ondernemingen. Blijkbaar wordt de Zwitsere markt nog steeds afgeschermd van prijsontwikkelingen in de omringende Europese landen.

Sinds de Europese marktondersteuning van de melkprijs in 2007 nagenoeg is afgebouwd, is de prijs niet alleen veel meer gaan schommelen. Het prijsniveau lag de afgelopen vijf jaar gemiddeld ook aanzienlijk hoger dan in de jaren 2002 tot en met 2006.

Het aantal overnames en fusies in de zuivelverwerkende industrie is de afgelopen jaren toegenomen. Zo hebben bedrijven als Arla en Alois Muller zich nadrukkelijk op de Britse markt gemanifesteerd. Romijn verwacht dat de schaalvergroting in de zuivelindustrie de komende jaren door zal gaan.
Provincie:
Tag(s):