donderdag, 31. mei 2012 - 18:47

Nederland Rookvrij!

Den Haag

Vandaag is het de Wereld Niet Roken dag.

Daarom heeft Prof.dr. Onno van Schayck namens ruim 2100 nationale en internationale ondertekenaars en een tiental invloedrijke gezondheidsorganisaties een petitie aangeboden aan de woordvoerders Volksgezondheid in de Tweede Kamer.

De ondertekenaars willen hiermee de regering wijzen op haar verplichtingen die voortvloeien uit artikel 5.3 van het internationale tabaksverdrag FCTC. Ook Nederland moet hierbij transparant zijn over de invloed van de tabaksindustrie op het volksgezondheidsbeleid.

Vanuit de Tweede Kamerfracties hebben Esmée Wiegman (CU), Marianne Thieme (PvdD), Pia Dijkstra (D66) en Renske Leijten (SP) de petitie in ontvangst genomen. Vervolgens hebben de Kamerleden de petitie ook persoonlijk ondertekend. In een reactie gaf Pia Dijkstra aan dat ze zich afvroeg waarom de behandeling van COPD zo zwaar op het gezondheidsbudget drukt, terwijl aan de voorkant, de preventie, het rookbeleid wordt uitgehold. Renske Leijten citeerde minister Schippers, die ooit had meegedeeld “de gezondheidslobby te hebben weerstaan”. Ze hekelde het beleid van het vorige kabinet waarin het Kenniscentrum STIVORO opgeheven zou worden en verklaarde zich sterk te maken voor een serieus rookontmoedigingsbeleid in Nederland. Alle woordvoerders verklaarden dat ze zich in hun verkiezingsprogramma hard willen maken voor een sterk en effectief rookontmoedigingsbeleid.

De petitie werd overhandigd namens STIVORO, Corporate Accountability International, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Astma Fonds. Medeondertekenaars zijn Clean Air Nederland, KNMP, KNMG, KNCV Tuberculosefonds en de longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.
Provincie:
Tag(s):