woensdag, 13. juni 2012 - 13:48 Update: 22-09-2018 11:56

Noordzeekust bij Petten en Calandsoog versterkt

DenHaag

De laatste twee Zwakke Schakels langs de Nederlandse kust worden aangepakt. Woensdag maakte staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Miliee in Petten bekend dat een volledig zandige versterking van de kust plaats gaat vinden bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Dat betekent dat in plaats van het ophogen van de dijk wordt gekozen voor het aanbrengen van 20 miljoen kubieke meter zand voor de kust. Het nieuwe bredere strand dat ontstaat zorgt naast meer veiligheid ook voor extra ruimte voor recreatie. Dit is een belangrijke impuls voor de regio.

Het project past binnen het budget van 250 miljoen euro dat hier maximaal voor uitgetrokken is. Bij het bezoek van Atsma aan Petten werd ook gevierd dat met het besluit de aanbesteding van deze versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en die van de duinen bij Callantsoog gestart kan worden.

Atsma: ‘Als deze laatste Zwakke Schakels straks zijn aangepakt heeft Nederland weer een sterke en veilige kust. Een kust om trots op te zijn. De dijk bij Petten en duinen bij Callantsoog kunnen er straks weer vijftig jaar tegenaan. De kennis die we opdoen met deze vernieuwende vorm van kustversterking zet Nederland en de watersector internationaal o de kaart. Een investering die het waard is in deze economische tijden’, aldus Atsma.

Zwakke Schakels
In 2003 bleek uit een extra keuring dat de kracht waarmee de golven op de kust slaan groter is dan werd aangenomen. Uit die toets bleek dat op tien plaatsen langs de Nederlandse kust de duinen of dijken versterkt moeten worden om weer voor de normen te voldoen.

De Zwakke Schakels bij Petten en Callantsoog zijn de laatste twee waarvan nu bekend is hoe ze versterkt gaan worden en waarvoor de aanbesteding start. De andere Zwakke Schakels, waarvan er al een aantal zijn opgeknapt, zijn bijvoorbeeld Noordwijk, Scheveningen en de Delflandse kust.

Een zandige versterking heeft voordelen ten opzichte van een traditionele dijkversterking (ophogen of verbreden van de dijk) want deze aanpak is duurzaam en flexibel: mocht de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgen, dan kan er makkelijk extra zand bij worden opgespoten. En blijft Noord-Holland veilig.

In het Deltaprogramma 2011 adviseerde de deltacommissaris te kiezen voor een zandige/hybride oplossing. Dit past binnen de visie van het Deltaprogramma; op korte termijn maatregelen nemen die ook passen bij de lange termijn. Maatregelen waarmee we ons aanpassingsvermogen vergroten en beter bestand zijn tegen extreme situaties. Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgen samen aan de afronding van de laatste Zwakke Schakels.

Tijdens het bezoek gaven staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Luc Kohsiek, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Liz van Duin, directeur Water, Scheepvaart en Realisatie Rijkswaterstaat en Joke Geldhof, gedeputeerde van Provincie Noord-Holland, vanaf de Hondsbossche en Pettemer Zeewering met een symbolische handeling het startsein voor de aanbesteding.

De gemeente Zijpe, Bergen, Natuurmonumenten en de adviesgroep Zwakke Schakels (bestaat uit onder andere bewoners, ondernemers en natuurorganisaties uit de omgeving) waren ook aanwezig bij de opening. De aannemer kan eind volgend jaar het werk starten zodat eind 2015 de veiligheid weer op orde is voor de komende vijftig jaar.

Categorie:
Provincie: