dinsdag, 5. juni 2012 - 19:58

Oost-Nederlandse innovatie signaleert snel verzuring bij duursporters

Gelderland

Een consortium van Oost-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelt een technologie om tijdens duursport de verzuringsgraad van sporters te meten. Sporters kunnen hierdoor veel nauwkeuriger feedback krijgen dan voorheen.

De technologie bestaat uit micronaalden die vlak onder de huid de lactaatconcentratie meten. Lactaat is een belangrijke indicator voor de mate van verzuring. Tot nu toe kan dit alleen gemeten worden door na het sporten bloed te prikken. Om de technologie interessant voor sporters te maken, is het essentieel dat de methode goedkoop en mobiel is.

Behalve voor sporters biedt het project toepassingen op het gebied van gezondheidszorg. De methode moet hiervoor nog verder doorontwikkeld worden. Met de technologie kan bijvoorbeeld in de toekomst gemonitord worden of organen van IC-patiënten voldoende zuurstof krijgen.

Het project draagt bij aan de versterking van de Gelderse topsectoren Voeding en Gezondheid en het prioritaire programma Topsectoren en Innovatie. Tevens levert het een bijdrage aan het versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van deelnemende MKB-bedrijven.

De samenwerkende partners Biomarque BV (Nijkerk), Wageningen Universiteit, Universiteit Twente, Relitech BV (Nijkerk), LioniX BV (Enschede), Surfix BV (Wageningen) en Unitron BV (Hengelo) ontvangen voor het project Biomarque, micronaalden monitoren biomarkers vlak onder de huid bijna 1,1 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 200.000 euro van de provincie Gelderland en 200.000 euro van het Rijk. De partners investeren zelf bijna 1,5 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):