zaterdag, 9. juni 2012 - 22:11 Update: 08-07-2014 0:51

PostNL Pakketten biedt aan 1.200 mensen werk

PostNL Pakketten helpt de komende twee jaar 1.200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag.

Dat hebben PostNL en Locus afgesproken. In 2014 zullen ongeveer 550 mensen vanuit de sociale werkvoorziening en bijna 650 bijstandsgerechtigden gaan werken aan de sorteermachines in één van de nieuwe achttien sorteer- en distributiecentra van PostNL Pakketten.

PostNL Pakketten en Locus hebben afspraken gemaakt voor een duurzame samenwerking tussen de lokale sociale werkvoorzieningbedrijven (sw-bedrijven), sociale diensten en de sorteer- en distributiecentra. Locus is een landelijke samenwerking tussen gemeenten, sw-bedrijven en private partijen met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen.

De samenwerking betreft een groepsdetachering vanuit het sw-bedrijf. Dit betekent onder meer dat het sw-bedrijf verantwoordelijk is voor de werving, de opleiding, de dagelijkse inzet en begeleiding van medewerkers.
Categorie:
Tag(s):