vrijdag, 28. september 2012 - 13:00

Provincie Friesland maakt subsidies openbaar

Leeuwarden

De provincie Fryslân voert vanaf 1 oktober 2012 een openbaar subsidieregister in. 'Zo maakt de provincie voor iedereen inzichtelijk waar het subsidiegeld van de provincie naar toe gaat', meldt de provincie vrijdag.

Provinciale Staten namen in hun vergadering van 18 juli een motie van PVV en VVD van die strekking aan.

Verleende subsidies in 2011
Het subsidieregister bevat onder andere informatie over: alle in 2011 verleende subsidies, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag; aan welke activiteiten of beleidsterreinen subsidie is verleend; de subsidieontvangers; de wettelijke grondslag voor subsidiëring.

Met het oog op de privacy en concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie zijn de namen van particulieren en bedrijven geanonimiseerd. Het subsidieregister zal regelmatig worden geactualiseerd.

Openbaar register
Het subsidieregister is te vinden op de website van provincie Fryslân via www.fryslan.nl/subsidies.
Provincie:
Tag(s):