donderdag, 1. november 2012 - 14:58

Regels ritueel slachten naar Tweede Kamer

Den Haag

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die het onverdoofd slachten regelt donderdag 1 november 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De AMvB is een uitwerking van de afspraken die in het ‘convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ van juni 2012 zijn vastgelegd.

De AMvB zorgt ervoor dat afspraken die in het convenant zijn gemaakt door de overheid kunnen worden gehandhaafd. Het welzijn van dieren die onbedwelmd worden geslacht, wordt door de nieuwe regels verbeterd op een manier die verenigbaar is met de islamitische of Israëlitische ritus. De AMvB gaat nu de voorhangprocedure in bij de Tweede en Eerste Kamer; daarna wordt het voor advies aan de Raad van State gezonden.

Het convenant van juni 2012 is ondertekend door staatssecretaris Bleker, de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.
Provincie:
Tag(s):